การลงทะเบียนหลายครั้งจะสิ้นสุดลงในเครดิตของคุณจะถูกเก็บไว้นอกจากนี้บัญชีการพนันที่ปิดลงเมื่อคุณพยายามจ่ายเงินครั้งแรกเป็นครั้งล่าสุด