เราปฏิบัติตามข้อเรียกร้องนี้อย่างมีความสุขและตัดสินใจฝากเงิน 30 ยูโรผ่านบัตรเครดิต