Chúng tôi vui vẻ tuân theo nhu cầu cụ thể này và quyết định gửi 30 EUR qua thẻ tín dụng.