Mặc dù đã được đề cập trước đó, nhưng bạn có khả năng quyết định tham gia vào các trò chơi mà bạn muốn trải nghiệm cùng với việc đặt cược của mình.