Nhà cái nhận được 9/10 điểm khả dĩ vì tỷ lệ cược hạng nhất.