Paysafecard trở thành phương tiện thanh toán lại đáng tin cậy nhất trong vài năm.